dr Sabina Toruńczyk-Ruiz


E-mail: saja.torunczyk@gmail.com

Telefon:

Pokój: 418

Godziny dyżuru: środa 13-17Zainteresowania badawcze

- różnorodność społeczna w miejscu zamieszkania

- psychologia stosunków międzygrupowych, szczególnie w odniesieniu do relacji między-etnicznych oraz relacji między osobami o odmiennym statusie

- hipoteza kontaktu oraz redukcja uprzedzeń

 

 Publikacje

Górny, A., & Toruńczyk-Ruiz, S. (2015). Relative deprivation and ‘the diversity effect’ in explaining neighbourhood attachment: Alternative or complementary mechanisms? Urban Studies52(5), 984-990.

 

Toruńczyk-Ruiz, S. (2014). Neighbourhood ties and migrant networks: The case of circular Ukrainian migrants in Warsaw, Poland. Central and Eastern European Migration Review, 1, 41-62.

 

Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2014). Neighbourhood Attachment in Ethnically Diverse Areas: The Role of Interethnic Ties. Urban Studies, 51(5), 1000-1018.

 

Toruńczyk-Ruiz, S. (2013). Neighbourhood attachment and city identity in ethnically mixed areas: Comparison of natives and migrants in four European cities. Estudios de Psicología, 34(3), 339-343.

 

Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2011). Integration of migrants from the perspective of social ties and neighbour relations. CMR Working Paper, Nr 48(106), Warsaw.

 

Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2011). Czy można połączyć ilość z jakością? Możliwości i bariery podejścia ilościowego w badaniach integracji migrantów w Polsce [Are quantity and quality possible to combine? Opportunities and constraints of quantitative research on migrant integration in Poland], Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, Nr 2, 41-58.

 

Toruńczyk-Ruiz, S. (2009). Na obczyźnie Polak Polakowi wilkiem: zanik poczucia wspólnoty i patriotyzmu? Współcześni polscy migranci w Holandii. [A Pole abroad is a wolf to a Pole: a decline of sense of community and patriotism? Recent Polish migrants in the Netherlands.] In: Grzymała-Moszczyńska, Kwiatkowska, Roszak (eds.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Wydawnictwo Nomos, pp. 133-145.

 

Toruńczyk-Ruiz, S. (2008). Being together or apart? Social networks and notions of belonging among recent Polish migrants in the Netherlands. CMR Working Papers, Nr 40/(98), Warsaw.

E-mail: saja.torunczyk@gmail.com

Phone:

Room: 418

Office hours: Wednesday 1-5 pmResearch interests

- social diversity in the home area

- psychology of intergroup relations, especially regarding inter-ethnic relations and relations between persons of different status

- contact hypothesis and prejudice reductionPublications

Górny, A., & Toruńczyk-Ruiz, S. (2015). Relative deprivation and ‘the diversity effect’ in explaining neighbourhood attachment: Alternative or complementary mechanisms? Urban Studies52(5), 984-990.

 

Toruńczyk-Ruiz, S. (2014). Neighbourhood ties and migrant networks: The case of circular Ukrainian migrants in Warsaw, Poland. Central and Eastern European Migration Review, 1, 41-62.

 

Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2014). Neighbourhood Attachment in Ethnically Diverse Areas: The Role of Interethnic Ties. Urban Studies, 51(5), 1000-1018.

 

Toruńczyk-Ruiz, S. (2013). Neighbourhood attachment and city identity in ethnically mixed areas: Comparison of natives and migrants in four European cities. Estudios de Psicología, 34(3), 339-343.

 

Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2011). Integration of migrants from the perspective of social ties and neighbour relations. CMR Working Paper, Nr 48(106), Warsaw.

 

Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2011). Czy można połączyć ilość z jakością? Możliwości i bariery podejścia ilościowego w badaniach integracji migrantów w Polsce [Are quantity and quality possible to combine? Opportunities and constraints of quantitative research on migrant integration in Poland], Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, Nr 2, 41-58.

 

Toruńczyk-Ruiz, S. (2009). Na obczyźnie Polak Polakowi wilkiem: zanik poczucia wspólnoty i patriotyzmu? Współcześni polscy migranci w Holandii. [A Pole abroad is a wolf to a Pole: a decline of sense of community and patriotism? Recent Polish migrants in the Netherlands.] In: Grzymała-Moszczyńska, Kwiatkowska, Roszak (eds.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Wydawnictwo Nomos, pp. 133-145.

 

Toruńczyk-Ruiz, S. (2008). Being together or apart? Social networks and notions of belonging among recent Polish migrants in the Netherlands. CMR Working Papers, Nr 40/(98), Warsaw.