202220212020201920182017201620152014

Polacy o Ukraińcach w przededniu konfliktu zbrojnego. Wyniki PPS 2021

Autorka: Dominika Bulska

Mowa nienawiści wobec gejów i lesbijek

Autor: Wiktor Soral  

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce

Redakcja: dr Mikołaj Winiewski i Magdalena Świder Autorzy i Autorki : Dominika Bulska, dr Paulina Górska, Katarzyna Malinowska, Joanna Matera, […]

Mowa nienawiści wobec osób pobierających zasiłki w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech

Autorzy: Michał Wypych i Kamila Zochniak  

Mowa nienawiści wobec imigrantów. Obraźliwy język wobec imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, imigrantów z Turcji w Niemczech i imigrantów z Ukrainy w Polsce.

Autorzy: Michał Wypych i Kamila Zochniak    

Polacy o globalnym ociepleniu.

Autorka: Maria Babińska  

Ratowali czy wydawali? Wyobrażenia Polaków i Izraelczyków na temat stosunków Polsko-Żydowskich w okresie II Wojny Światowej

Autorka: Maria Babińska  

Gotowość Polaków, Niemców i Brytyjczyków do szczepień obowiązkowych i dobrowolnych

Autorzy: Wiktor Soral, Michał Bilewicz i Michał Wypych    

Doświadczenia pandemii w grupie większościowej, wśród Kaszubów i Ślązaków w Polsce

Autorzy: Maria Mirucka i Michał Wypych. Raport powstał w ramach projektu FNP „Language as a cure: linguistic vitality as a […]

Polacy o Izraelczykach, Izraelczycy o Polakach. Postawy i postrzegane uprzedzenia.

Autorzy: Mikołaj Winiewski, Joanna Matera i Dominika Bulska

Preferencje wyborcze Polek i Polaków a postawy wobec grup obcych

Autorzy: Dominik Puchała i Dominika Bulska

Czy współczujemy naszym przeciwnikom? Empatia w kontekście konfliktu politycznego w Polsce.

Autorka: Dominika Bulska

„A gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę…”Wybory polityczne Polaków w trakcie epidemii

Autorzy: Dominika Bulska i Mikołaj Winiewski

Koronawirus w Polsce: Perspektywa psychologii społecznej

Autorzy:Zuzanna Molenda, Marta Marchlewska, Paulina Górska, Piotr Michalski, Dagmara Szczepańska, Aleksandra Furman i Katarzyna Malinowska Raport powstał w ramach współpracy […]

Zaraza ponad podziałami. Związki poglądów politycznych z postawami wobec epidemii SARS-CoV-2

Autorzy: Maria Babińska, Joanna Matera i Michał Bilewicz  

Efekt „tęczowej zarazy”? Postawy Polaków wobec osób LGBT w latach 2018-2019

Autorka: Paulina Górska

Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów.

Zasada równego traktowania – prawo i praktyka nr 25  Autorzy: Agata Kwaśniewska rozdziały I, II, IX;  Autorzy raportu z badań […]

Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni?

Autorka: Paulina Górska

Spisek Gender. Psychologiczne podłoże zjawiska.

Autorzy: Marta Marchlewska, Paulina Górska, Filip Łozowski, Zuzanna Molenda i Aleksandra Cichocka

Stosunek do Żydów i ich historii po wprowadzeniu ustawy o IPN

Autorzy: Maria Babińska, Michał Bilewicz, Dominika Bulska, Agnieszka Haska i Mikołaj Winiewski Analiza przygotowana na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia.

Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka, nr 23 Autorzy: Anna Mazurczak (rozdział II, III, IV.2, XI), Piotr Godzisz (rozdział X)  […]

Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych

Autorzy: Mikołaj Winiewski, Karolina Hansen, Michał Bilewicz, Wiktor Soral, Aleksandra Świderska i Dominika Bulska Raport przygotowano we współpracy Fundacji Batorego […]

Kontakt międzygrupowy i dystans społeczny w Polskim Sondażu Uprzedzeń 3

Autorki: Anna Stefaniak, Katarzyna Malinowska i Marta Witkowska

Mowa nienawiści: Raport z Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3

Autorka: Karolina Hansen

Postawy wobec muzułmanów a przywiązanie do grupy własnej w Polsce

Autorki: Magdalena Skrodzka i Anna Stefaniak

Postawy wobec rozwiązań kryzysu migracyjnego: Polski Sondaż Uprzedzeń 3

Autorka: Aleksandra Świderska  

Raport z Pikniku Naukowego 2017

Autorki: Karolina Hansen i Aleksandra Świderska

Postawy wobec imigrantów i uchodźców: Panel Badań Społecznych CBU

Autorzy: Maciek Bieńkowski i Aleksandra Świderska

Powrót zabobonu:Antysemityzm w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3

Autorzy: Dominika Bulska i Mikołaj Winiewski

Kontakt Polaków z mniejszością romską a mowa nienawiści

Autorki: Aleksandra Piejka i Aleksandra Świderska

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015–2016

Redakcja: Magdalena Świder, dr Mikołaj Winiewski Autorzy (alfabetycznie): Marta Abramowicz, Dominika Bulska, Paulina Górska, Kinga Kryszk, Jacek Mazurczak, Marta Rawłuszko, […]

Jakie skojarzenia ze słowem„uchodźca”mają Polacy?

Autorzy: Maksymilian Kropiński i Karolina Hansen

„Polska dla Polaków, Polacy dla Polski” Przekonania i preferencje uczestników Marszu Niepodległości 2015

Autorzy: Katarzyna Malinowska, Mikołaj Winiewski i Paulina Górska  

Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków.

Autorzy: Aleksandra Świderska, Mikołaj Winiewski i Karolina Hansen

Postawy wobec mniejszości muzułmańskiej w Polsce: Raport z badań sondażowych dotyczących mowy nienawiści

Autorka: Aleksandra Świderska    

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

Autorka: Anna Stefaniak    

Podłoże prawicowych preferencji wyborczych młodych Polaków

Autorzy: Mikołaj Winiewski, Łukasz Jurczyszyn, Michał Bilewicz i Marta Beneda

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce

Autorka: Marta Piekarczyk

Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać?

Autorki: Anna Stefaniak i Marta Witkowska

Postawy antyizraelskie a antysemityzm w Polsce. Raport na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń

Autorzy: Dominika Bulska i Mikołaj Winiewski

Wszyscy równi? Wiara w merytokrację w społeczeństwe polskim

Autorka: Marta Piekarczyk  

Walka klas w społeczeństwie bezklasowym? Raport na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Autor: Wiktor Soral    

Słodka bieda i gorzkie bogactwo? O stosunku Polaków do osób o różnym statusie socjoekonomicznym

Autorka: Marta Marchlewska    

Postrzeganie żeńskich form nazw zawodów.

Autorka: Karolina Hansen

Stosunek Polaków do dialektów regionalnych. Raport na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Autorka: Karolina Hansem

Postawy wobec osób homoseksualnych

Autorki: Paulina Górska i Małgorzata Mikołajczak

Społeczne kontakty Polaków – czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać?

Autorka: Anna Stefaniak