(Polski) Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

http://cbu.psychologia.pl/wp-content/uploads/sites/410/2021/02/Postrzeganie-muzulmanów-w-Polsce.pdf