(Polski) Nowy Raport Doświadczenia pandemii w grupie większościowej, wśród Kaszubów i Ślązaków w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem zespołu CBU autorstwa Mikołaja Winiewskiego, Joanny Matery oraz Dominiki Bulskiej na temat postaw oraz wyobrażeń Polaków wobec Izraelczyków i Izraelczyków wobec Polaków.