Kontakt międzygrupowy i dystans społeczny w Polskim Sondażu Uprzedzeń 3

Autorki: Anna Stefaniak, Katarzyna Malinowska i Marta Witkowska