Centrum Badań nad Uprzedzeniami
Katedra Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Adres

ul. Stawki 5/7, 00-183Warszawa

Telefon

22 554 98 42

E-mail

cbu@psych.uw.edu.pl