Kontakt Polaków z mniejszością romską a mowa nienawiści

Autorki: Aleksandra Piejka i Aleksandra Świderska