Postawy wobec muzułmanów a przywiązanie do grupy własnej w Polsce

Autorki: Magdalena Skrodzka i Anna Stefaniak