Stosunek do Żydów i ich historii po wprowadzeniu ustawy o IPN

Autorzy: Maria Babińska, Michał Bilewicz, Dominika Bulska, Agnieszka Haska i Mikołaj Winiewski

Analiza przygotowana na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich