Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego to wiodąca jednostka badawcza zajmująca się tematyką stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, a więc podstawowych zagadnień z zakresu psychologii relacji międzygrupowych. Centrum powstało w 2007 roku w symbolicznym miejscu, budynku dawnej Kwatery SS na terenie getta warszawskiego.

W CBU prowadzone są badania podstawowe w ramach projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, jak również badania stosowane we współpracy z instytucjami pozarządowymi oraz państwowymi.

Od 2009 roku flagowym przedsięwzięciem Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest cykliczny ogólnopolski reprezentatywny Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny, którego wyniki publikowane są w formie raportów (seria “Uprzedzenia w Polsce”) oraz artykułów naukowych. Pracownicy Centrum Badań nad Uprzedzeniami prowadzą ożywioną współpracę międzynarodową z najważniejszymi ośrodkami badawczymi na świecie.