Kontakt

Centrum Badań nad Uprzedzeniami

Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

Pokoj nr 7, parter

tel: (22) 554 98 42
fax: (22) 635 79 91
email: cbu@psych.uw.edu.pl