Badania

Projekty prowadzone przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami obejmują:
  • badania o tematyce ogólnej, uniwersalnej (mechanizmy działania stereotypów i uprzedzeń, psychologia relacji międzygrupowych, dyskryminacja międzygrupowa, dehumanizacja, kontakt międzygrupowy, zbiorowe działanie itd.),
  • badania o tematyce specyficznej (tożsamość mniejszości etnicznych, mechanizmy działania antysemityzmu, mowa nienawiści, seksizm, uprzedzenia wobec gejów i lesbijek itd.),
  • badania z zakresu psychologii stosowanej (ocena i ewaluacja konkretnych programów redukcji uprzedzeń czy rozwiązywanie konkretnych konfliktów).