mgr Maria Babińska


E-mail: maria.babinska@psych.uw.edu.pl

Telefon: 225549741

Pokój: 5

Godziny dyżuru:Zainteresowania badawcze

  • Pamięć zbiorowa i społeczne reprezentacje historii
  • Analogie historyczne
  • Stereotypy i uprzedzenia
  • Seksizm
  • Analiza dyskursu


Publikacje

Bilewicz, M., Mikołajczak, M., Babinska, M. (2017). Speaking about the preborn. How specific terms used in the abortion debate reflect attitudes and (de)mentalization. Personality and Individual Differences, 111, 256-262.
 

 

E-mail: maria.babinska@psych.uw.edu.pl

Phone: 225549741

Room: 5

Office hours:Research interests

  • Collective memory and social representations of history
  • Historical analogies
  • Stereotypes and prejudice
  • Sexism
  • Discourse analysis


Publications

Bilewicz, M., Mikołajczak, M., Babinska, M. (2017). Speaking about the preborn. How specific terms used in the abortion debate reflect attitudes and (de)mentalization. Personality and Individual Differences, 111, 256-262.