dr Wiktor Soral


E-mail: wiktor.soral@psych.uw.edu.pl

Telefon:

Pokój: 96

Godziny dyżuru: poniedziałek 13:00 - 15:00Zainteresowania badawcze

2011: Magister (Wydział Psychologii UW)

2017: Doktor (Wydział Psychologii UW)

- reakcje na mowę nienawiści wśród grup większościowych i mniejszościowych

- sprawczość i wspólnotowość w postrzeganiu siebie, swoich i innych
- struktura i funkcje tożsamości społecznej, kolektywnej samooceny
- reakcje na zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznejPublikacje

Soral, W., Bilewicz, M., Winiewski, M. (2018). Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization. Aggressive Behavior, 44, 136-146.

 

Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (2018). The collective conspiracy mentality in Poland. [W:] J. E. Uscinski (red.), Conspiracy theories and the people who believe them. Oxford: Oxford University Press.

 

Kofta, M., Soral, W. (2018). Dlaczego ludzie szukają spiskowych wyjaśnień zdarzeń politycznych? Mechanizmy psychospołeczne. [W:] M. Drogosz (red.), Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji (s. 147-168). Warszawa: Liberi Libri.

 

Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (2017) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences, 40.

 

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (2017). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate speech prohibition. Political Psychology, 38, 87-99.

 

Bilewicz, M., Soral, W., Winiewski, M., Skrodzka, M. (2017). Psychologia mowy nienawiści. [W:] J. Brzeziński (red.), Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.


Winiewski, M., Hansen, K., Bilewicz, M., Soral, W., Świderska, A., Bulska, D. (2017). Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

 

Kofta, M., Soral, W., Kwiatkowska, Z., Kapusta, S., Mikołajczak, M.  (2016). Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie. Konstrukcja i walidacja. Psychologia Społeczna, 39, 474-488

 

Soral, W., Grzesiak-Feldman, M. (2015). Socjopsychologiczne wyznaczniki wiary w spisek smoleński. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 277-298). Warszawa: Liberi Libri.

 

Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Soral, W., Winiewski, M. (2015). Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 299). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Winiewski, M., Soral W., Bilewicz, M. (2015). Conspiracy theories on the map of stereotype content: Survey and historical evidence. [W:] M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (red.), The Psychology of Conspiracy (s. 23-41). Londyn: Routledge. 

 

Bilewicz, M., Cichocka, A., Soral, W.  (red.). (2015). The psychology of conspiracy. London: Routledge. 

 

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

E-mail: wiktor.soral@psych.uw.edu.pl

Phone:

Room: 96

Office hours: Monday 13:00 - 15:00Research interests

2011: MA, Faculty of Psychology, University of Warsaw
2017: PhD, Faculty of Psychology, University of Warsaw

 

- reactions to hate speech among majority and minority group members

- agency and communion in perception of self, us and others
- the structure and functionalities of social identity and collective self-esteem
- reactions to positive social identity threatPublications

Soral, W., Bilewicz, M., Winiewski, M. (2018). Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization. Aggressive Behavior, 44, 136-146.

 

Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (2018). The collective conspiracy mentality in Poland. [W:] J. E. Uscinski (red.), Conspiracy theories and the people who believe them. Oxford: Oxford University Press.

 

Kofta, M., Soral, W. (2018). Dlaczego ludzie szukają spiskowych wyjaśnień zdarzeń politycznych? Mechanizmy psychospołeczne. [W:] M. Drogosz (red.), Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji (s. 147-168). Warszawa: Liberi Libri.

 

Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (2017) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences, 40.

 

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (2017). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate speech prohibition. Political Psychology, 38, 87-99.

 

Bilewicz, M., Soral, W., Winiewski, M., Skrodzka, M. (2017). Psychologia mowy nienawiści. [W:] J. Brzeziński (red.), Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.


Winiewski, M., Hansen, K., Bilewicz, M., Soral, W., Świderska, A., Bulska, D. (2017). Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

 

Kofta, M., Soral, W., Kwiatkowska, Z., Kapusta, S., Mikołajczak, M.  (2016). Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie. Konstrukcja i walidacja. Psychologia Społeczna, 39, 474-488

 

Soral, W., Grzesiak-Feldman, M. (2015). Socjopsychologiczne wyznaczniki wiary w spisek smoleński. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 277-298). Warszawa: Liberi Libri.

 

Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Soral, W., Winiewski, M. (2015). Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 299). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Winiewski, M., Soral W., Bilewicz, M. (2015). Conspiracy theories on the map of stereotype content: Survey and historical evidence. [W:] M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (red.), The Psychology of Conspiracy (s. 23-41). Londyn: Routledge. 

 

Bilewicz, M., Cichocka, A., Soral, W.  (red.). (2015). The psychology of conspiracy. London: Routledge. 

 

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.