mgr Wiktor Soral


E-mail: wiktor.soral@gmail.com

Telefon: 503168409

Pokój: 300

Godziny dyżuru: czwartek 15:00 - 17:45Zainteresowania badawcze

2011: Magister (Wydział Psychologii UW)
od 2011:  Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca UW)

- reakcje na mowę nienawiści wśród grup większościowych i mniejszościowych

- sprawczość i wspólnotowość w postrzeganiu siebie, swoich i innych
- struktura i funkcje tożsamości społecznej, kolektywnej samooceny
- reakcje na zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznejPublikacje

Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (w druku) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences.

 

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (w druku). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate speech prohibition. Political Psychology. 

 

Kofta, M., Soral, W., Kwiatkowska, Z., Kapusta, S., Mikołajczak, M.  (w druku). Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie. Konstrukcja i walidacja. Psychologia Społeczna. 

 

Soral, W., Grzesiak-Feldman, M. (2015). Socjopsychologiczne wyznaczniki wiary w spisek smoleński. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 277-298). Warszawa: Liberi Libri.

 

Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Soral, W., Winiewski, M.. Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 299). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Winiewski, M., Soral W., Bilewicz, M. (2015) Conspiracy theories on the map of stereotype content: Survey and historical evidence. [W:] M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (red.), The Psychology of Conspiracy (s. 23-41). Londyn: Routledge. 

 

Bilewicz, M., Cichocka, A., Soral, W.  (red.). (2015). The psychology of conspiracy. London: Routledge. 

 

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

E-mail: wiktor.soral@gmail.com

Phone: 503168409

Room: 300

Office hours: Thursday 15:00 - 17:45Research interests

2011: MA, Faculty of Psychology, University of Warsaw
since 2011: doctoral studies, Institute for Social Studies, University of Warsaw

 

- reactions to hate speech among majority and minority group members

- agency and communion in perception of self, us and others
- the structure and functionalities of social identity and collective self-esteem
- reactions to positive social identity threatPublications

Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (w druku) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences.

 

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (w druku). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate speech prohibition. Political Psychology. 

 

Kofta, M., Soral, W., Kwiatkowska, Z., Kapusta, S., Mikołajczak, M.  (w druku). Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie. Konstrukcja i walidacja. Psychologia Społeczna. 

 

Soral, W., Grzesiak-Feldman, M. (2015). Socjopsychologiczne wyznaczniki wiary w spisek smoleński. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 277-298). Warszawa: Liberi Libri.

 

Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Soral, W., Winiewski, M.. Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 299). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Winiewski, M., Soral W., Bilewicz, M. (2015) Conspiracy theories on the map of stereotype content: Survey and historical evidence. [W:] M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (red.), The Psychology of Conspiracy (s. 23-41). Londyn: Routledge. 

 

Bilewicz, M., Cichocka, A., Soral, W.  (red.). (2015). The psychology of conspiracy. London: Routledge. 

 

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.