Dominik Puchała

Dominik Puchała

doktorant


Zainteresowania

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są na trzech obszarach: przejmowanym przez grupy mniejszościowe krzywdzącym języku (ang. reclaimed slurs), strategiach emancypacyjnych ruchu LGBT+, a także działaniach skrajnej prawicy w Polsce.

Działalność społeczna

Jestem aktywistą oraz członkiem wielu ruchów i organizacji działających na rzecz ochrony praw człowieka (pracuję dla m.in. Akcji Demokracji). Współorganizuję Marsz Równości w Częstochowie.

Wybrane publikacje

  • Puchała, D., Hansen, K. (2024). The role of language, appearance, and voice in the social perception of nonbinary individuals. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/sgd0000709
  • Puchała, D., Bilewicz, M. (2023). Skąd bierze się niechęć do obcych? O grupowych identyfikacjach Polaków.  Nauka, 3, 21-43. https://doi.org/10.24425/nauka.2023.146064
  • Witkowski, P., Woroncow, J., Puchała, D. (2023). The Polish Independence March as a Contact Hub and a Model for European Extremism. Counter Extremism Project (CEP).
  • Soral, W., Świderska, A., Puchała, D., Bilewicz, M. (2023). Desensitization to hate speech: Examination using heart rate measurement. Aggressive Behavior, 50(1), e22118. https://doi.org/10.1002/ab.22118
  • Puchała, D. (2020). Tęczowa Matka Boska, Orzeł, Polka Walcząca: Emancypacyjne wykorzystywanie symboliki grup większościowych w Polsce. Warszawa: Książka i Prasa.