Dominik Puchała

Dominik Puchała

doktorant


Zainteresowania

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są na trzech obszarach: przejmowanym przez grupy mniejszościowe krzywdzącym języku (ang. reclaimed slurs), strategiach emancypacyjnych ruchu LGBT+, a także działaniach skrajnej prawicy w Polsce.

Działalność społeczna

Jestem aktywistą oraz członkiem wielu ruchów i organizacji działających na rzecz ochrony praw człowieka (pracuję dla m.in. Akcji Demokracji). Współorganizuję Marsz Równości w Częstochowie.

Wybrane publikacje

  • Puchała, D. (2020). Tęczowa Matka Boska, Orzeł, Polka Walcząca: Emancypacyjne wykorzystywanie symboliki grup większościowych w Polsce. Warszawa: Książka i Prasa.
  • Puchała, D. (2021). Motywacje do organizowania marszów równości w Polsce w 2018 roku: aktywiści i ich strategie oporu wobec trzech lat rządów prawicy. W: M. Budnik-Minierska, U. Strugała, K. Roman (red.), Współczesny świat. Warszawa: ArchaeGraph.
  • Witkowski, P., Woroncow, J., Puchała, D. (2023). The Polish Independence March as a Contact Hub and a Model for European Extremism. Counter Extremism Project (CEP).