dr hab. Michał Bilewicz

Profesor uczelni


Zainteresowania

W swojej pracy badawczej zajmuję się psychologią stosunków międzygrupowych oraz psychologią polityczną. Interesują mnie uwarunkowania stosunku ludzi do innych grup społecznych oraz innych gatunków, jak również sytuacje pokonfliktowe (kwestie pojednania, wybaczania, emocji moralnych, rozumienia i wyjaśniania przeszłości). W ostatnich latach rozwijam model pojednania opartego na przykładach moralnych, jak również epidemiczny model rozprzestrzeniania się mowy nienawiści. Interesują mnie również czynniki osłabiające uprzedzenia (m. in. kontakt międzygrupowy czy sposoby ograniczania mowy nienawiści).

Ostatnie publikacje

 • Bilewicz, M., Tempska, M., Leliwa, G., Dowgiałło, M., Tańska, M., Urbaniak, R., & Wroczyński, M. (2021). Artificial intelligence against hate: Intervention reducing verbal aggression in the social network environment. Aggressive Behavior. online first.
  https://doi.org/10.1002/ab.21948
 • Bilewicz, M., & Liu, J. (2020). Collective victimhood as a form of adaptation: A worldsystem perspective. In: J. Ray Vollhardt (Ed.) The Social Psychology of Collective Victimhood. Oxford: Oxford University Press.
 • Čehajić‐Clancy, S., & Bilewicz, M. (2020). Appealing to moral exemplars: Shared perception of morality as an essential ingredient of intergroup reconciliation. Social Issues and Policy Review, 14(1), 217-243.
  https://doi.org/10.1111/sipr.12067
 • Bilewicz, M., & Soral, W. (2020). Hate speech epidemic. The dynamic effects of derogatory language on intergroup relations and political radicalization. Political Psychology, 41, 3-33.
  https://doi.org/10.1111/pops.12670
 • Kofta, M., Soral, W., & Bilewicz, M. (2020). What breeds conspiracy antisemitism? The role of political uncontrollability and uncertainty in the belief in Jewish conspiracy. Journal of Personality and Social Psychology, 118(5), 900–918.
  https://doi.org/10.1037/pspa0000183