dr Mikołaj Winiewski

adiunkt


Zainteresowania

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są na zjawisku przemocy zbiorowej. Badam, jak struktura społeczna wpływa na wzajemne postrzeganie się pomiędzy grupami i czy wpływa to na akceptację różnych form przemocy międzygrupowej.

Badam również strukturę treści stereotypów międzygrupowych. Interesuje mnie przede wszystkim, w jakim stopniu treści stereotypów kulturowych (podzielanych przez daną grupę społeczną) są dostępne na poziomie jednostek w zależności od kontekstu.

Ostatnie publikacje

  • Vollhardt, J. R., Cohrs, J. C., Szabó, Z. P., Winiewski, M., Twali, M. S., Hadjiandreou, E., & McNeill, A. (2021). The Role of Comparative Victim Beliefs in Predicting Support for Hostile versus Prosocial Intergroup Outcomes. European Journal of Social Psychology.
  • Winiewski, M., & Bulska, D. (2020). Beat, Ignore, Force to Conform: Development and Initial Validation of a Multidimensional Scale of Acceptance of Collective Violence. International Journal of Conflict & Violence14(1). https://doi.org/10.4119/ijcv-3775
  • Winiewski, M., Budziszewska, M., & Świder, M. (2019). Differentiated content of verbal aggression: Effect of gender on insults in secondary schools in Poland. School psychology international40(5), 493-509. https://doi.org/10.1177/0143034319867745
  • Winiewski, M., & Bulska, D. (2019). Stereotype content as a collective memory of place and its past intergroup relations. Social Psychological Bulletin14(2), 1-27.
    https://doi.org/10.32872/spb.v14i2.33471