Kontakt

pokój: 422b
dyżur: spotkanie po umówieniu mailowym
email: saja@psych.uw.edu.pl

Obecne projekty

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

adiunkt


Zainteresowania

Interesuję się relacją człowieka z miejscem i jej determinantami, a także konsekwencjami dla lokalnej spójności społecznej. Badam związek, jaki przywiązanie do miejsca zamieszkania ma z postawami wobec nowych migrantów i z działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Analizuję również rolę różnorodności społecznej w kształtowaniu przywiązania do miejsca oraz zaufania do innych, a także proces tworzenia i utrzymywania się przywiązania do miejsc wśród migrantów. W swych badaniach stosuję zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe.

Ostatnie publikacje

  • Toruńczyk-Ruiz, S., & Martinović, B. (2020). The bright and dark sides of length of residence in the neighbourhood: Consequences for local participation and openness to newcomers. Journal of Environmental Psychology67, 101383.
  • Toruńczyk-Ruiz, S., & Brunarska, Z. (2020). Through attachment to settlement: social and psychological determinants of migrants’ intentions to stay. Journal of Ethnic and Migration Studies46(15), 3191-3209.