dr Magdalena Skrodzka


Zainteresowania

Interesuje się trudnościami psychospołecznymi z jakimi mierzą się grupy mniejszościowe, rdzenne oraz imigranci. Aktualnie moja praca badawcza skupia się na analizowaniu skutków długoletniej wiktymizacji grup na poziomie indywidualnym, wewnątrz grupy jaki i w relacjach międzygrupowaych. W swoich badaniach poszukuję również czynników mogących obniżać negatywne konsekwencje traumy historycznej przy zachowaniu pamięci o tragicznej historii grupy. Ponadto bliskie są mi zagadnienia dotyczące dobrowolnych i przymusowych migracji, wagi zachowania dziedzictwa kulturowego grup mniejszościowych, równości i praw człowieka.

Ostatnie publikacje

  • Skrodzka, M., Sosnowski, P., Bilewicz, M., & Stefaniak, A. (2021). Group identification attenuates the effect of historical trauma on mental health: A study of Iraqi Kurds. American Journal of Orthopsychiatry. https://doi.org/10.1037/ort0000571
  • Bilewicz, M., Skrodzka, M., Olko, J., & Lewińska, T. (2021). The double-edged sword of identification. The divergent effects of identification on acculturation stress among Ukrainian immigrants in Poland. International Journal of Intercultural Relations, 83, 177-186. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.06.009
  • Górska, P., Stefaniak, A., Lipowska, K., Malinowska, K., Skrodzka, M., & Marchlewska, M. (2021). Authoritarians Go with the Flow: Social Norms Moderate the Link between Authoritarianism and Outgroup-directed Attitudes. Political Psychology. https://doi.org/10.1111/pops.12744
  • Skrodzka, M., Hansen, K., Olko, J., & Bilewicz, M. (2020). The twofold role of a minority language in historical trauma: The case of Lemko minority in Poland. Journal of Language and Social Psychology, 39(4), 551-566.
   https://doi.org/10.1177/0261927X20932629
  • Groyecka, A., Witkowska, M., Wróbel, M., Klamut, O., & Skrodzka, M. (2019). Challenge your stereotypes! Human Library and its impact on prejudice in Poland. Journal of Community & Applied Social Psychology, 29, 311-322. https://doi.org/10.1002/casp.2402