mgr Magdalena Skrodzka

doktorantka


Zainteresowania

Interesuje się trudnościami psychospołecznymi z jakimi mierzą się grupy mniejszościowe, rdzenne oraz imigranci. Aktualnie moja praca badawcza skupia się na analizowaniu skutków długoletniej wiktymizacji grup na poziomie indywidualnym, wewnątrz grupy jaki i w relacjach międzygrupowaych. W swoich badaniach poszukuję również czynników mogących obniżać negatywne konsekwencje traumy historycznej przy zachowaniu pamięci o tragicznej historii grupy. Ponadto bliskie są mi zagadnienia dotyczące dobrowolnych i przymusowych migracji, wagi zachowania dziedzictwa kulturowego grup mniejszościowych, równości i praw człowieka.

Ostatnie publikacje

    • Skrodzka, M., Hansen, K., Olko, J., & Bilewicz, M. (2020). The twofold role of a minority language in historical trauma: The case of Lemko minority in Poland. Journal of Language and Social Psychology, 39(4), 551-566.
      https://doi.org/10.1177/0261927X20932629