mgr Maria Babińska

doktorantka


Zainteresowania

W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z postrzeganiem historii, w szczególności relacjami polsko-żydowskimi w okresie drugiej wojny światowej. Interesuje mnie wieloznaczność pojęcia świadka Holokaustu oraz źródła i konsekwencje psychologiczne tej wieloznaczności. Interesuje się również teoriami spiskowymi związanymi ze światem politycznym.

 

Publikacje

  • Babińska M., Bilewicz M., Barth M., Fritsche I., (2020) Rola motywacji w reprezentacjach przeszłości: Kontrola i moralność. w: Kofta M., Rędzio Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego. Warszawa: Libri libris.
  • Babińska, M., Bilewicz M., (2018). Self-sacrifice for ingroup’s history. A Diachronic Perspective. Brain and Behavioral Sciences.
  • Bilewicz M., Babińska M. (2018). Bystander, czyli kto? Potoczne wyobrażenia Polaków na temat stosunku do Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej. Teksty Drugie 3/2018.
  • Bilewicz, M., Mikołajczak, M., Babinska, M. (2017). Speaking about the preborn. How specific terms used in the abortion debate reflect attitudes and (de)mentalization. Personality and Individual Differences, 111, 256-262.