Maria Mirucka

Kontakt

pokój: 300
dyżur: spotkanie po umówieniu mailowym
email: m.mirucka@uw.edu.pl

Obecne projekty

mgr Maria Mirucka

Doktorantka


Zainteresowania

Moje zainteresowania koncentrują się wokół psychologicznych potrzeb na poziomie indywidualnym i skutków ich deprywacji w kontekście społecznym. W ramach doktoratu badam relacje ludzi z miejscem, które polegają na emocjonalnym przywiązaniu oraz postrzeganiu miejsca jako własności. Sprawdzam także wpływ tych więzi na postawy wobec imigrantów. W kształtowaniu relacji między przywiązaniem do miejsca i poczuciem własności miejsca a postawami wobec grup obcych interesuje mnie również rola poczucia kontroli. W swoich badaniach łączę metody jakościowe i ilościowe.