mgr Sonia Styrkacz

Zainteresowania

Moje obecne zainteresowania badawcze skoncentrowane są na zjawisku Gypsy Life Style, w tym stereotypu pozytywnego. Badam również autostereotyp oraz jego konsekwencje związane z przeobrażeniem tożsamościowym w społeczności romskiej. Ponadto interesują mnie również granice etniczne oraz zjawisko Cultural Appropration.