Postawy antyizraelskie a antysemityzm w Polsce. Raport na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń

Autorzy: Dominika Bulska i Mikołaj Winiewski