Retoryka antyizraelska i antysemicka w polskim dyskursie publicznym na przykładzie postaw wobec wycieczek izraelskiej młodzieży

Autorzy: Agnieszka Haska i Mikołaj Winiewski