Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów.

Zasada równego traktowania – prawo i praktyka nr 25 

Autorzy: Agata Kwaśniewska rozdziały I, II, IX;  Autorzy raportu z badań – Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski (rozdziały III-VIII, X):  Mikołaj Winiewski, Dominika Bulska, Maria Babińska

Raport przygotowany na podstawie badań „Zjawisko molestowania w tym molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przez PBS sp. z o.o. w ostatnim kwartale 2017 r.