Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia.

Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka, nr 23

Autorzy: Anna Mazurczak (rozdział II, III, IV.2, XI), Piotr Godzisz (rozdział X)  Autorzy raportu z badań – Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski (rozdziały I, IV.1, IV.3-IV.7, V-IX):dr Mikołaj Winiewski i Paulina Górska

Raport przygotowany na podstawie badań „Przemoc motywowana uprzedzeniami w stosunku do wybranych grup społecznych”, przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przez PBS sp. z o.o. w okresie lipiec-wrzesień 2016 r.