Ratowali czy wydawali? Wyobrażenia Polaków i Izraelczyków na temat stosunków Polsko-Żydowskich w okresie II Wojny Światowej

Autorka: Maria Babińska