Ratowali czy wydawali? Wyobrażenia Polaków i Izraelczyków na temat stosunków Polsko-Żydowskich w okresie II Wojny Światowej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem CBU „Ratowali czy wydawali? Wyobrażenia Polaków i Izraelczyków na temat stosunków Polsko-Żydowskich w okresie II Wojny Światowej ” autorstwa Marii Babińskiej.

W raporcie autorka pokazuje  dwa sprzeczne i spolaryzowane wyobrażenia na temat postaw Polaków wobec Żydów w okresie II Wojny Światowej którymi różnią się Polacy i Izraelczycy. Z analiz wynika że w wyobrażeniach Polaków przeważają  postawy moralne, a w wyobrażeniach Izraelczyków raczej bierne oraz niemoralne.

Więcej na temat wyników w raporcie.