Postrzeganie muzułmanów w Polsce

Kierownik 

mgr Anna Stefaniak 

 

Lata realizacji

sierpień 2015

 

Fundator

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG

 

Opis

Projekt obejmował badanie przeprowadzone  przez fundację Przestrzeń Wspólna i Centrum Badań nad Uprzedzeniami w sierpniu 2015r. na grupie 711 Polaków i Polek. Badanie miało na celu dokładne zdiagnozowanie postaw wobec muzułmanów oraz wskazanie najważniejszych psychologicznych uwarunkowań tych postaw. Ponadto, w badaniu zastosowano relatywnie nowe narzędzie do pomiaru postaw wobec muzułmanów pozwalające na rozróżnienie postaw islamofobicznych od rzetelnej, racjonalnej krytyki islamu (Imhoff, Recker, 2012; Bilewicz, Marchlewska, Soral, Winiewski, 2014). 


Raport z badania dostępny jest tutaj