mgr Michał Wypych

doktorant


Zainteresowania

Moje obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na roli języka i emocji w stosunkach międzygrupowych. Badam emocje, zwłaszcza pozytywne, jakie towarzyszą ekspozycji na mowę nienawiści. Interesuje mnie kiedy pojawiają się takie emocje oraz do czego może prowadzić ich odczuwanie. Interesuje mnie również badanie czynników wpływających na dobrostan grup mniejszościowych. Badam również efekty kontaktu z mową nienawiści lub doświadczeń dyskryminacji na zdrowie psychiczne i dobrostan grup mniejszościowych.

Ostatnie publikacje

  • Wypych M., Zochniak K., & Bilewicz, M. (2020). Mowa nienawiści jako stygmatyzacja. Doświadczenie kontaktu z mową nienawiści wśród imigrantów w Polsce oraz studentów z zagranicy. Kultura i Społeczeństwo, 3, 199-219.
  • Olko J., Hansen K., Wypych M., Kuzawińska O., Bandur, M. (2020). From discouragement to self-empowerment. Insights from an ethnolinguistic survey among the Kashubs in Poland, PLoS ONE, 15(8): 1-23.