Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia.

Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka, nr 23 Autorzy: Anna Mazurczak (rozdział II, III, IV.2, XI), Piotr Godzisz (rozdział X)  […]

Więcej

Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych

Autorzy: Mikołaj Winiewski, Karolina Hansen, Michał Bilewicz, Wiktor Soral, Aleksandra Świderska i Dominika Bulska Raport przygotowano we współpracy Fundacji Batorego […]

Więcej

Kontakt międzygrupowy i dystans społeczny w Polskim Sondażu Uprzedzeń 3

Autorki: Anna Stefaniak, Katarzyna Malinowska i Marta Witkowska

Więcej

Raport z Pikniku Naukowego 2017

Autorki: Karolina Hansen i Aleksandra Świderska

Więcej

Kontakt Polaków z mniejszością romską a mowa nienawiści

Autorki: Aleksandra Piejka i Aleksandra Świderska

Więcej