Zespół

Kadra Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych


 

  

 

 

Doktoranci związani z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW   

 

Stali współpracownicy Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

 

 

 

 

 Asystenci badawczy Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

   Marta Beneda
   Olga Kuzawińska
   Patrycja Ziółkowska

 Współpracownicy Centrum Badań nad Uprzedzeniami

   prof. John Dovidio 
   prof. Immo Fritsche
   prof. Roland Imhoff
   prof. Maria Lewicka
   prof. Melanie Steffens
   prof. Johanna Vollhardt
   prof. Andreas Zick
   dr Megan Birney
   dr Marcin Bukowski
   dr Sabina Čehajić-Clancy
   dr Sylvie Graf
   dr Monika Grzesiak-Feldman
   dr Agnieszka Haska
   dr Katarzyna Stasiuk
   dr Zsolt Péter Szabó
   mgr Marek Błażewicz
   dr Marta Marchlewska
   mgr Jakub Michalak
   mgr Mateusz Olechowski
   mgr Lucas Mazur
   mgr Tomasz Oleksy